fve.vyrobce.cz - Správa fotovoltaické elektrárny
Úvod  |  Fotovoltaická kalkulačka  |  Kontakt

Fotovoltaická kalkulačka pro OTE: zadání vstupních hodnot


Hodnota 2 (GCR 2) MWh hodnota vámi naměřená
Hodnota 3 (GCR 3) MWh
Hodnota 6 (GCR 6) MWh zadání vstupní hodnoty z ote-cr.cz
Hodnota 7 (GCR 7) MWh zadání vstupní hodnoty z ote-cr.cz


Nápověda pro vstupní hodnoty:
Hodnota 2 / GCR 2 - Svorková výroba elektřiny ( HODNOTA VÁMI NAMĚŘENÁ )
Hodnota 3 / GCR 3 - Technologická vlastní spotřeba elekřiny ( VLASTNÍ SPOTŘEBA FVE - VĚTŠINOU JE TO "0" )
Hodnota 6 / GCR 6 - Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy ( PŘEPIŠTE HODNOTU Z WEBU OTE-CR.CZ )
Hodnota 7 / GCR 7 - Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě) ( PŘEPIŠTE HODNOTU Z WEBU OTE-CR.CZ )

Kalkulačka slouží jenom pro kontrolu dat.

Copyright © 2018 fve.vyrobce.cz